28

                    OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU:

 

              

 

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI:

                       PRZEWODNICZĄCA:

                     

                       ZASTĘPCA:

                      

 CZŁONKOWIE:

           

0005

     

   POCZET SZTANDAROWY:

KLASY

 

 

PRZEDSZKOLE - 3, 4- LATKI

 

 

 

PRZEDSZKOLE - 5 - LATKI

 

 

 

KLASA I

 

 

 

KLASA  II

 

 

 

KLASA III

 

 

 

KLASA  IV

 

 

 

KLASA  VI

 

 

 

KLASA   VII

 

 

 

KLASA VIII

 

 

 

 

Nasi absolwenci, pierwsi absolwenci ósmoklasiści Szkoły Podstawowej

im. Janusza Korczaka