28

                    OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU:

                                                                      Lidia Stanisławiak

                                                                      Teresa Ławniczak

 

              

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI:

                       PRZEWODNICZĄCA: Natalia Kubiak

                     

                       ZASTĘPCA: Aleksandra Adamczyk

                      

 CZŁONKOWIE:   

                               Maja Bzodek

                               Jakub Stasinski

                               Filip Janicki

                               Maria Janiszewska

                               Patrycja Rodziak

                               Zuzanna Skalińska

                               Lena Szymczak

           

0005

     

   POCZET SZTANDAROWY:  

                                                     Aleksandra Adamczyk

                                                     Magdalena Sadowczyk

                                                     Bartosz Kiel

 

 

 

Nasi absolwenci, pierwsi absolwenci ósmoklasiści Szkoły Podstawowej

im. Janusza Korczaka