JĘZYK ANGIELSKI

CZASOWNIKI NIEREGULARNE 17.03.2020r.

23.03.2020 - DZIEWCZYNKI

23.03.2020 - CHŁOPCY

30.03.2020 - DZIEWCZYNKI TEST    

30.03.2020 - CHŁOPCY 

01.04.2020 - DZIEWCZYNKI The sky at nigh

02.04.2020 - CHŁOPCY GOOD WISHES

02.04.2020 - DZIEWCZYNKI Space- vocabulary.

03.04.2020 - CHŁOPCY Writing Time- an invitation.

07.04.2020 - DZIEWCZYNKI

08.04.2020 - DZIEWCZYNKI

06.04.2020 - CHŁOPCY

 

 

 

 

HISTORIA TERMIN 

KARTA PRACY 17.03.2020r.

Temat lekcji – Oświecenie  24.03.2020r.

Temat: Zwołanie Sejmu Wielkiego. – 31.03.2020r.
Temat: Uchwalenie Konstytucji 3 maja. – 2.04.2020r.

Temat: Jak doszło do pierwszego rozbioru Polski i uchwalenia Konstytucji 3 maja – utrwalenie wiadomości. 07.04.2020r. 

 

 

 

 

MATEMATYKA

KARTA PRACY 16.03.2020r.

TEMAT: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych 23.03.2020r.

 

 

 

JĘZYK POLSKI - kar.stu@wp.p

ZADANIA PISEMNE 

Temat: Powtórzenie zawsze w cenie. Data: 25.03.2020r.

Temat: Przećwiczmy to jeszcze raz. Data: 26.03.2020r.

Temat: Wiem, umiem, rozumiem. Data: 27.03.2020r. 

Temat: Biblijny początek świata. Data: 30.03.2020r.

Temat: Po co Bóg stworzył człowieka? Data: 01.04.2020r. 

Temat: W raju. Data. 02.04.2020r. 

Temat: Czytamy przypowieści biblijne. 03.04.2020r.

Temat: Przypowieść cenniejsza niż złoto! Praca w oparciu o teksty biblijne.Data: 06.04.2020r. 

Temat: Ślady Biblii we współczesnej polszczyźnie. Data: 08.04.2020r. 

 

 

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

KARTA PRACY

THEMA: Das Gedicht,,In der Küche auf dem Tisch’’Wierzs ,,W kuchni na stole“ 23.03.2020r.

Die lieben Pflichten- ukochane obowiązki. 01.04.2020

THEMA:Palmensonntag und Ostern in Polen und in Deutschalnd. 07.04.2020r

 

 

 

RELIGIA

Temat 36: Matka Boża Królową naszych serc.
Temat 37 Bóg - Honor - Ojczyzna

Temat: Jezus odkupił nas przez swoją śmierć na krzyżu.


 

 

INFORMATYKA

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW

Temat: Zastosowanie komputerów - ciąg dalszy. - 25.03.2020r.

Temat: Programujemy gry multimedialne w środowisku Scratch. 01.04.2020r.

WIELKANOC

 

 

 

TECHNIKA

Temat: Nowoczesny świat techniki.

Temat: Wykonujemy pisankę wielkanocną.

Temat: Wykonujemy pisankę wielkanocną - dokończenie. 07.04.2020r.

 

 

 

 

PLASTYKA

INFORMACJA Z DNIA 24.03.2020

TEMAT: CZYM JEST RYSUNEK?

Temat: Malarstwo i jego rodzaje. 31.03.2020r.

 

Temat: Czym jest grafika? 06.04.2020r


 

 

MUZYKA

Temat: Kujawiak z oberkiem. Etnografia.

Temat : Z muzyką w tle. Muzyka filmowa. 31.03.2020r.

Temat: Święta już blisko - "Wielkanocna piosenka". 07.04.2020r.

 

 

 

GEOGRAFIA

Temat: Środowisko przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe Litwy oraz Białorusi.

Temat: Współczesne problemy Ukrainy. 30.03.2020r.

Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji. 06.04.2020r.

 

 

 

 

BIOLOGIA

TEMAT: PRZEGLĄD I ZNACZENIE PŁAZÓW.

INFORMACJA 30.03.2020         NOTATKA          KARTA PRACY

06.04.2020r. - NOTATKA

 

 

 

WDŻ

Temat: Rodzinne wychowanie. 25.03.2020r. i 01.04.2020r.

Temat: Zarządzanie sobą. 08.04.2020r.

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Temat: Pozytywne i negatywne mierniki zdrowia.

Temat:Korfball gra rekreacyjna spoza Europy.

AKTYWNOŚĆ DOMOWA

Temat: Nauka i doskonalenie techniki gry w piłkę koszykową.

 

 

 

ZAGROŻENIA INTERNETOWE