JĘZYK ANGIELSKI 

ZADANIA W ĆWICZENIACH 17.03.2020r.

PREZENTACJA 23.03.2020r.

Would you like to live in a city or in th countryside 30.03.2020r.

How do I get to the nearest post office 1.04.2020r.

Demonstratives- zaimki wskazujące. 03.04.2020r.

 ARTICLES- PRZEDIMKI 06.04.2020r.

 

 

 

INFORMACJA - DYREKTOR IRENA BORUSIAK

 

JĘZYK POLSKI

PRACA Z PODRĘCZNIKIEM 23.03.2020r.

PRACA Z PODRĘCZNIKIEM 25.03.2020r.

TEMAT 1

TEMAT 2

TEMAT 3

TEMAT 4 

TEMAT 5

TEMAT 6

TEMAT 7

TEMAT 8

TEMAT 9

TEMAT 10

TEMAT 11

TEMAT 12

TEMAT 13

 

 

 

 

 

 

FIZYKA

TEMAT: RUCH PROSTOLINIOWY ZMIENNY.

Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego

Temat: Analiza wykresów ruchów prostoliniowych: jednostajnego i jednostajnie zmiennego.

Temat: Kinematyka - powtórzenie.

Temat: Pierwsza zasada dynamiki Newtona - bezwładność.

zeszyt-cwiczen-spotkania-z-fizyka-klasa-7-zadania-na-marzec-kwiecien

Temat: Druga zasada dynamiki Newtona.

 

 

HISTORIA 

KARTA PRACY 20.03.2020r.

Temat: Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Walki na froncie wschodnim.

Temat 1: Rewolucja lutowa w Rosji i jej skutki. 1.04.2020r.
Temat 2: Rewolucja październikowa w Rosji i jej skutki. 3.04.2020r.

Temat: I wojna światowa – utrwalenie wiadomości. 08.04.2020r.

 

 

 

 

 

 

BIOLOGIA

PRACA Z PODRĘCZNIKIEM

24.03.2020 STR 1

24.03.2020 STR 2

24.03.2020 INFORMACJA

26.03.2020 INFORMACJA

26.03.2020r. KARTA PRACY

01.04.2020r. - NOTATKA

03.04.2020r. - NOTATKA

08.04.2020r - INFORMACJA          KARTA PRACY

 

 

 

 

CHEMIA

24.03.2020 NOTATKA

24.03.2020 INFORMACJA

26.03.2020 NOTATKA

26.03.2020 INFORMACJA

31.03.2020 NOTATKA

02.04.2020 NOTATKA

07.04.2020 NOTATKA

 

 

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

ODMIANA CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH

THEMA: DAS MODALVERB MÖGEN – CZSOWNIK MODLNY MÖGEN 23.03.2020

Thema: Rodzajnik w mianowniku i bierniku –powtórzenie 01.04.2020

THEMA:Palmensonntag und Ostern in Polen und in Deutschalnd. 07.04.2020r

 

 

 

 

RELIGIA

Temat 33: Wielcy apostołowie – święci Piotr i Paweł

Temat 34: Świat antyczny wobec chrześcijaństwa
 

Temat: Jezus odkupił nas przez swoją śmierć na krzyżu
 

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Temat: Pozytywne i negatywne czynniki zdrowia.

Temat:Korfball forma aktywności ruchowej spoza Europy.

AKTYWNOŚĆ DOMOWA

Temat: Nauka i doskonalenie techniki gry w piłkę koszykową.

 

 

 

GEOGRAFIA - sylwiarroszyk@gmail.com

Praca z podręcznikiem

ROLNICTWO I PRZEMYSŁ - UTRWALENIE

Temat: Czym są usługi? Rodzaje usług.

Temat: Komunikacja: transport i łączność. 31.03.2020r.

Temat lekcji jest taki sam, czyli dopiszcie tylko datę i nr lekcji. 03.04.2020

Temat: Wpływ transportu na gospodarkę kraju. 07.04.2020r.

 

 

 

 

 

INFORMATYKA

Temat: Internet jako źródło informacji

Temat: Internet jak źródło informacji - ciąg dalszy.

Temat: Programowanie w języku Scratch. 01.04.2020r.

WIELKANOC

 

 

 

MUZYKA - sylwiarroszyk@gmail.com

Praca z podręcznikiem

Temat: Jaki to styl muzyki rozrywkowej?

Temat: Zespoły kameralne: wokalne i instrumentalne. 31.03.2020r.

Temat: Święta już blisko - "Wielkanocna piosenka". 07.04.2020r.

 

 

 

 

PLASTYKA - sylwiarroszyk@gmail.com

INFORMACJA Z DNIA 24.03.2020

INFORMACJA

Temat: Czym są happening i performance?

Temat: Czym są nowe media w sztuce? 31.03.2020r.


Temat: Wiosna w ogrodzie. 07.04.2020r.

 

 

 

MATEMATYKA

TEMAT: Potęga o wykładniku naturalnym.

 

 

WDŻ

Temat: Dojrzewanie – rozwój fizyczny. 26.03.2020r. i 02.04.2020r.

 

 

 

 

METODY EFEKTYWNEJ NAUKI