JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

NAGRANIA DO ZADANIA

PREZENTACJA 23.03.2020

Tenses- revision 30.03.2020r.

Exam exercises 31.03.2020r.

Exam do lekcji z 31.03.2020r.

Collocations and expressions. 03.04.2020r.

KLASA VIII 6.04 EXAM- 3

Exam 3 KLASA VIII 6.04

KLASA VIII 7.04 Countable and uncountable nouns

 

 

 

 

 

INFORMACJA - DYREKTOR IRENA BORUSIAK

 

JĘZYK POLSKI 

ĆWICZENIA - ROZPRAWKA

ĆWICZENIA

ĆWICZENIA

ĆWICZENIA

TEMAT 1

TEMAT 2

TEMAT 3

TEMAT 4

TEMAT 5

TEMAT 6

TEMAT 7

TEMAT 8

TEMAT 9

TEMAT 10

TEMAT 11

 

 

 

 

FIZYKA

Wykresy ruchu drgającego przemiany energii.

Światło i jego właściwości.

Temat: Zjawisko cienia i półcienia. 26.03.2020r.

Temat: Odbicie i rozproszenie światła.

Temat: Światło - rozwiązywanie zadań.

KARTA PRACY 1 - OPTYKA

Temat: Zwierciadła.

 

 

 

HISTORIA 

KARTA PRACY

Temat: Opór wobec komunizmu. 

Temat1: Okoliczności powstania PZPR. – 30.03.2020r.
Temat 2: Przemiany gospodarcze i społeczne w okresie stalinizmu w Polsce. – 3.04.2020r.

Temat: Powojenna odbudowa – utrwalenie wiadomości. 06.04.2020r.

 

 

 

 

WOS

KARTA PRACY

Temat: Sejm i senat – władza ustawodawcza.

Temat 1: Prezydent RP. - 31.03.2020r.
Temat 2: Kompetencje i wybory prezydenckie. - 3.04.2020r. 

Temat: Władza ustawodawcza i wykonawcza – utrwalenie. 07.04.2020r.

 

 

 

 

MATEMATYKA krystyna.zdunek@vp.pl

KARTA PRACY 20.03.2020r.

cke.gov.pl - materiały powtórkowe

POWTÓRKA PRZED EGZAMINEM

 

 

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

CZAS PRZESZŁY PERFEKT

Thema :Czas przeszły Perfekt ze słówkiem posiłkowym sein-Perfekt mit sein(utrwalenie wiadomości) - 27.03.2020r.

Thema:Was hast du gestern gemacht? 01.04.2020r.

THEMA:Palmensonntag und Ostern in Polen und in Deutschalnd. 07.04.2020r

 

 

 

 

RELIGIA

Temat 34: Człowiek sam czyni siebie niewolnikiem

Temat 35: Żyć w prawdzie.

Temat: Jezus odkupił nas przez swoją śmierć na krzyżu

 

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Temat: Pozytywne i negatywne czynniki zdrowia.

Temat:Korfball forma aktywności ruchowej spoza Europy.

AKTYWNOŚĆ DOMOWA

Temat: Nauka i doskonalenie techniki gry w piłkę koszykową.

 

 

 

 

 

CHEMIA

INFORMACJA

PRACA W ĆWICZENIACH

24.03.2020 NOTATKA

24.03.2020 INFORMACJA

26.03.2020r. - NOTATKA

26.03.2020r.  INFORMACJA

31.03.2020r. - NOTATKA

02.04.2020r. - NOTATKA

07.04.2020r. - NOTATKA STR 1    NOTATKA STR 2

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGIA

25.03.2020 NOTATKA

25.03.2020 INFORMACJA

01.04.2020 - NOTATKA

 

 

 

 

GEOGRAFIA - sylwiarroszyk@gmail.com

PRACA Z PODRĘCZNIKIEM

W AMAZONII.

Temat: Ludność Ameryki. 03.04.2020r.

INFORMACIA - 06.04.2020R.

 

 

 

 

 

INFORMATYKA

PROGRAMOWANIE

Temat: Programowanie - ciąg dalszy.

Temat: Programowanie – tworzenie programów dydaktycznych. 01.04.2020r.

 

 

 

 

 

EDB

TEMAT: EWAKUACJA POSZKODOWANYCH

Temat: Pomoc osobie nieprzytomnej. 27.03.2020r.

Temat : Resuscytacja krążeniowo- oddechowa u dorosłych. 06.04.2020

 

 

 

 

 

METODY EFEKTYWNEJ NAUKI