DO RODZICÓW DZIECI MIESZKAJĄCYCH W BOGUSZYNIE (DZIECI MIEJSCOWE)

09.10.2016, 13:31, SP Boguszyn


DO RODZICÓW DZIECI MIESZKAJĄCYCH W BOGUSZYNIE (DZIECI MIEJSCOWE)

Uprzejmie przypominamy Rodzicom, że dzieci miejscowe, tj. z Boguszyna nie są objęte opieką świetlicową przed lekcjami oraz po zakończonych lekcjach. Świetlica w godzinach 7.10 - 8.00 oraz po zakończonych lekcjach jest przeznaczona tylko dla dzieci dojezdnych (świetlica popołudniowa tylko dla klas IV - VI, dlatego, że dzieci młodsze kończą zajęcia przed 13.00 i mogą do domu jechać pierwszym autobusem - specjalnie dla nich tak ułożono plan lekcji). Jeśli dzieci z klas I - III mają 3 lekcje w danym dniu, to rodzice są zobowiązani odebrać dziecko po tych 3 lekcjach do domu. Tak samo w przypadku 4 lekcji czy 5. Bardzo o to prosimy. I przypominamy, że zawsze na terenie wszystkich szkół obowiązywały takie przepisy (także u nas), więc to nic nowego.

Musimy jednak zamieścić na naszej stronie takie ogłoszenie, ponieważ niektórzy rodzice nadużywają opieki szkolnej. Przypominamy, że świetlica szkolna to nie przechowalnia. Służy ona konkretnym osobom w wyznaczonych celach.

Starsze dzieci (nawet już z klasy III, jeśli mają blisko i mogą iść chodnikiem) mogą samodzielnie wracać ze szkoły po skończonych lekcjach. Uczmy dzieci samodzielności i pamiętajmy, że popołudniami dzieci bawią się swobodnie poza domem. Opiekę po zakończonych lekcjach nad dziećmi sprawują rodzice. Rozumiemy, że niektórzy pracują, ale nawet to nie jest usprawiedliwieniem dla łamania przepisów i pozostawiania nieuprawnionych do tego dzieci po lekcjach w świetlicy. Proszę pamiętać, że równocześnie w świetlicy może przebywać tylko 25 dzieci. Jeśli Państwo nie odbierają swych dzieci po lekcjach, ta liczba się zwiększa. Jest to sytuacja niedopuszczalna i niezgodna z prawem. A tego tolerować nie wolno. Proszę o zorganizowanie opieki nad dziećmi po zakończonych lekcjach tak, by mogły wrócić do domu.

Opiekę świetlicową przed lekcjami i po lekcjach mają tylko dzieci dojezdne z uwagi na różne kursy autobusu. Świetlica po godzinie 13.00 obejmuje tylko dzieci dojezdne z klas IV - VI.

Prosimy o zrozumienie i zastosowanie się do obowiązujących przepisów.

Dyrektor szkoły

Irena Borusiak 
« Wstecz