DZIEŃ PATRONA ORAZ DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ Szkoła Podstawowa

DZIEŃ PATRONA ORAZ DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

15.10.2017, 18:29, SP Boguszyn

DZIEŃ PATRONA

 

    

 

13 października w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Boguszynie świętowano Dzień Komisji Edukacji Narodowej i przede wszystkim Dzień Patrona. Jak w swym przemówieniu dyrektor szkoły Irena Borusiak wyjaśniła, iż nie ma lepszego dnia na uczczenie tego patrona. Janusz Korczak urodził się w czasie wakacji i zginął tragicznie w sierpniu, trudno więc latem obchodzić Dzień Patrona. Jednakże był to przecież genialny pedagog i wychowawca ceniony w całej Europie , człowiek czyniący wszystko dla dobra dzieci. Razem z nimi zginął w komorze gazowej w czasie II wojny światowej. I choć mógł się uratować – nie uczynił tego, bo chciał być ze swoimi dziećmi do końca. Nie ma lepszego dnia niż 14 październik na to, by świętować Dzień Patrona! I obyśmy zawsze pamiętali o jego przesłaniu : ”Wszystko dla dobra dziecka!”.


          W tak uroczystym dniu szkołę odwiedzili ważni goście: wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą pan Aleksander Podemski, sołtys wsi Boguszyn pani Zofia Kędziora oraz sołtys wsi Chromiec pani Magdalena Rodziak. Na widowni zasiedli też przedstawiciele Rady Rodziców, którym szkoła zawdzięcza nowe ławki i krzesła dla uczniów, za co z całego serca dziękujemy : przewodnicząca Rady pani Maria Kochanowska i sekretarz Rady pani Izabela Dembińska. Rodzice występujących dzieci także licznie zasiedli na widowni. Od 2 lat szkoła realizuje projekt „Obejrzyj swoje dziecko”, dzięki któremu rodzice mają otwarty wstęp do szkoły i zawsze mogą obejrzeć swoje występujące dzieci przy różnych okazjach. Nie ma bowiem nic ważniejszego niż oglądanie swego dziecka i podziwianie jego talentu oraz obserwowanie jego rozwoju. Szkoła istnieje przecież dla dzieci i zawsze należy o tym pamiętać. Społeczność szkolną tworzą wszak uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i administracja oraz rodzice. Wszyscy więc powinni znaleźć się na widowni w tak ważnym dniu.
        Dzień Patrona poprzedził Tydzień Korczakowski. Zaczął się w poniedziałek „rozdawaniem uśmiechów” przez uczniów klasy III, którzy wyruszyli pod opieką wychowawcy pani Teresy Ławniczak i pedagoga szkolnego pani Elżbiety Jankowiak do społeczności lokalnej wsi Boguszyn z uśmiechami i życzeniami życzliwości wobec siebie w codziennym życiu. Także każdy z rodziców otrzymał symboliczny „uśmiech” od swego dziecka. W tygodniu trwały różne konkursy: na najlepszą klasową gazetkę o Januszu Korczaku, na prezentację multimedialną o patronie oraz konkurs wiedzy o pisarzu i człowieku, który kochał dzieci. W organizację konkursów zaangażowani byli następujący nauczyciele: informatyk Joanna Odorczyk, historyk Maria Jeziorna i wychowawca świetlicy Magdalena Janicka. Najważniejszy i najtrudniejszy to konkurs wiedzy ze względu na bardzo szczegółowe pytania. Wygrali go przedstawiciele klasy VI: Maria Antonina Kopa, Szymon Kochanowski i Adam Szulc. Wyniki konkursu na prezentację multimedialną to: I miejsce zajął Adam Szulc, II – Maria Antonina Kopa, a III – Kinga Kuderczak (wszyscy to uczniowie klasy VI – najlepszej klasy w szkole biorąc pod uwagę średnią ocen). Natomiast gazetka szkolna o patronie była najpiękniejsza w klasach III i VI. Rozdanie nagród nastąpiło w czasie uroczystej akademii szkolnej. W tym dniu szkoła też podjęła decyzję o rozszerzeniu więzi z innymi Szkołami Korczakowskimi. Pragniemy rozgrywać mecze towarzyskie w piłkę nożną, by zwrócić uwagę także na rozwój fizyczny uczniów.
        Dzień Patrona zaczął się uroczystym wprowadzeniem sztandaru (poczet sztandarowy to uczniowie klasy VII: Kacper Kasprzak, Weronika Bzodek i Katarzyna Flis) , hymnem szkoły, przypomnieniem życiorysu Janusza Korczaka, czego dokonała przewodnicząca Samorządu uczniowskiego uczennica klasy VII Wiktoria Zenker i przemówieniem pani dyrektor. Następnie wystąpiła klasa VI, która w swym przedstawieniu pokazała różnice w myśleniu między dorosłymi a dziećmi. Była to wspaniała inscenizacja, która wszystkim przypomniała, że dzieci myślą inaczej i należy wziąć to pod uwagę. To przecież nie mali dorośli, a dzieci. Naturalne jest więc, że będą myśleć i zachowywać się inaczej niż tego oczekiwaliby dorośli. To prawda, którą należało by codziennie przypominać ludziom dorosłym. Dziecko jest dzieckiem i tak się właśnie będzie zachowywać. Ma do tego prawo. Ta część zakończyła się rozdaniem nagród za wyżej wymienione konkursy i przyniosła wielką radość uczniom.
        W drugiej części wystąpiło kółko teatralne z klasy V pod opieką pani Ewy Wawrzyniak. Uczniowie przedstawili „typy” nauczycieli w szkole, wśród których znalazł się nauczyciel wymagający i surowy, ale też na przykład luzak i marzyciel. Uczniowie nie zapomnieli o panu woźnym, paniach kucharkach i sprzątaczkach. Wszyscy pracownicy mogli ujrzeć na scenie swoje młode wcielenia i szacunek oraz zrozumienie dla swej pracy.
        Cały dzień po uroczystościach przebiegał trochę inaczej. Trzy dalsze lekcje się odbyły, ale w ramach Dnia Samorządności prowadzili je uczniowie najstarszej klasy w szkole, czyli klasy VII. Mogli się wcielić w role nauczycieli. Do prowadzonych przez siebie lekcji musieli się przygotować, bo były to kolejne lekcje według planu. Z pewnością mieli szansę doświadczyć wszelkich trudności pracy nauczycieli. Na pewno było to dla nich ważne doświadczenie życiowe.
Uroczystości się zakończyły, ale cała społeczność szkolna z pewnością zapamiętała najważniejsze przesłanie nauk Janusza Korczaka „Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

 

 
« Wstecz