STOP SZKOLNYM WANDALOM!!!

27.03.2018, 11:59, SP Boguszyn

STOP  SZKOLNYM  WANDALOM!!!NISZCZYCIELE  ZOSTANĄ  POCIĄGNIĘCI  DO  ODPOWIEDZIALNOŚCI!

DRODZY  RODZICE!
ROZMAWIAJCIE ZE SWOIMI DZIEĆMI NA TEMAT POSZANOWANIA WŁASNOŚCI (TAKŻE SZKOLNEJ).
CZY  DZIECI  TAK  SAMO  NISZCZĄ  W  WASZYCH  DOMACH? POZWALACIE  IM  NA  TO?

PRZYPOMINAMY, ŻE ODPOWIEDZIALNOŚĆ  FINANSOWĄ  ZA  ZNISZCZENIA  DZIECI  PONOSZĄ  ICH  RODZICE!
TO  PRAWDZIWY  WSTYD  DLA RODZICÓW  TAKICH  NISZCZYCIELI.


Ponieważ Państwo nie wierzycie, co potrafią Wasze dzieci, umieszczamy  zdjęcie dowodowe. Proszę się nie dziwić, że wkrótce otrzymają Państwo kartki z informacją o kosztach do zapłacenia za powstałe szkody.
Bardzo prosimy o poinformowanie dzieci, że nie należy niszczyć mienia szkolnego, przypominamy, że na rodzicach też ciążą pewne obowiązki.
NIE  NARAŻAJCIE  SZKOŁY  NA STRATY!!!
Wszyscy chcą korzystać z sanitariatów.
Czyż mamy je zamknąć dla Waszych dzieci, skoro nie potrafią właściwie z nich korzystać?
SZKOŁA  TO  NASZE  WSPÓLNE  DOBRO  I  NALEŻY  O TO  DBAĆ,  A  NIE  NISZCZYĆ!!!

 

DYREKTOR SZKOŁY

Irena Borusiak 
« Wstecz