Image

 

 

DYREKTOR SZKOŁY - IRENA BORUSIAK

 

NAUCZYCIELE

 

Irena Borusiak - język polski

Ilona Łukaszczyk - język polski

Karolina Studzińska - język polski

Weronika Śląska - język angielski

Patrycja Bielawska - język angielski

Małgorzata Jędraś - język niemiecki

Dorota Stróżyk - edukacja wczesnoszkolna

Paulina Karcz - edukacja przedszkolna

Emilia Jędrzak - edukacja przedszkolna

Lidia Stanisławiak - edukacja wczesnoszkolna

Teresa Ławniczak -  edukacja wczesnoszkolna

Ewa Wawrzyniak -  edukacja przedszkolna

Maria Jeziorna - historia,WOS, wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka

Joanna Odorczyk - matematyka,

Magdalena Kubiak - fizyka i informatyka

Sylwia Roszyk - przyroda, plastyka, technika, muzyka, geografia

Wiesława Łuczak - biologia, chemia

Patrycja Szaroszyk - chemia

Ewa Kucała - biologia

Daria Kowalska - wychowanie fizyczne

Beata Winkler - gimnastyka korekcyjna

Jarosław Królikowski - religia

ks. Ryszard Fabisz - religia

Magdalena Janicka - świetlica szkolna

Elżbieta Jankowiak - pedagog szkolny, logopeda

Aurelia Koluśniewska -  nauczyciel specjalista

Izabela Kuderczak - edukacja dla bezpieczeństwa

Małgorzata Michalak - świetlica szkolna

Karolina Kołodziejek - nauczyciel wspomagający

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

 

Ewa Szulc

Małgorzata Nieborak

Mirosława Flis

Renata Gabryel

Paulina Nieborak

Małgorzata Weber

Sławomira Zaradna

Michał Grodzki