Image

 

 

DYREKTOR SZKOŁY - IRENA BORUSIAK

 

NAUCZYCIELE

 

Irena Borusiak - język polski

Ilona Łukaszczyk - język polski

Karolina Studzińska - język polski

Weronika Śląska - język angielski

Magdalena Węclewska - język niemiecki

Dorota Stróżyk - edukacja przedszkolna

Paulina Karcz - edukacja przedszkolna

Daria Wojciechowska - edukacja przedszkolna

Karolina Kołodziejek - edukacja wczesnoszkolna

Lidia Stanisławiak - edukacja wczesnoszkolna

Teresa Ławniczak -  rewalidacja

Ewa Wawrzyniak -  edukacja wczesnoszkolna

Maria Jeziorna - historia,WOS, wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka

Joanna Odorczyk - matematyka, informatyka

Magdalena Kubiak - fizyka i informatyka

Sylwia Roszyk - przyroda, plastyka, technika, muzyka, geografia

Patrycja Szaroszyk - chemia

Ewa Kucała - biologia

Daria Kowalska - wychowanie fizyczne

Beata Winkler - gimnastyka korekcyjna

Jarosław Królikowski - religia

Magdalena Janicka - świetlica szkolna

Elżbieta Jankowiak - pedagog szkolny, logopeda

Izabela Kuderczak - edukacja dla bezpieczeństwa

Małgorzata Musiela - pomoc nauczyciela

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

 

Dominika Pawłowska - sekretarz szkoły

Marlena Szymendera

Renata Gabryel

Małgorzata Nieborak

Paulina Nieborak

Julita Kosińska

Iwona Siejak

Małgorzata Weber

Michał Grodzki