Image

 

 

DYREKTOR SZKOŁY - IRENA BORUSIAK

 

NAUCZYCIELE

 

Irena Borusiak - język polski

Ilona Łukaszczyk - język polski

Karolina Studzińska - język polski

Weronika Rabczewska - język angielski

Patrycja Rybarczyk - język angielski

Małgorzata Jędraś - język niemiecki

Dorota Stróżyk - wychowawca oddziału przedszkolnego

Paulina Karcz - wychowawca oddziału przedszkolnego

Emilia Jędrzak - wychowawca oddziału przedszkolnego

Teresa Ławniczak - nauczanie zintegrowane

Ewa Wawrzyniak - nauczanie zintegrowane

Maria Jeziorna - historia, wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka

Joanna Odorczyk - matematyka, zajęcia komputerowe/informatyka

Sylwia Roszyk - przyroda, plastyka, technika, muzyka, geografia

Wiesława Łuczak - biologia, chemia

Grzegorz Kasprzak - fizyka

Daria Kowalska - wychowanie fizyczne

Beata Winkler - gimnastyka korekcyjna

Jarosław Królikowski - religia

ks. Ryszard Fabisz - religia

Magdalena Janicka - świetlica szkolna

Elżbieta Jankowiak - pedagog szkolny, logopeda

Aurelia Nowacka - nauczyciel wspomagający

 

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

 

Ewa Szulc

Małgorzata Nieborak

Mirosława Flis

Renata Gabryel

Paulina Nieborak

Monika Zenker

Ryszard Kałużniak

Michał Grodzki