Image

 

 

DYREKTOR SZKOŁY - IRENA BORUSIAK

 

NAUCZYCIELE

 

Irena Borusiak - język polski

 

Emilia Jędrzak - edukacja przedszkolna

Paulina Karcz - edukacja przedszkolna

Daria Wojciechowska - edukacja przedszkolna

Karolina Kołodziejek - edukacja przedszkolna

Teresa Ławniczak - edukacja przedszkolna, pedagog specjalny

Monika Pawłowska - edukacja przedszkolna, biblioteka

Dorota Stróżyk - edukacja wczesnoszkolna

Lidia Stanisławiak - edukacja wczesnoszkolna

Ewa Wawrzyniak -  edukacja wczesnoszkolna

Ilona Łukaszczyk - język polski

Karolina Studzińska - język polski

Weronika Śląska - język angielski

Magdalena Węclewska - język niemiecki

Maria Jeziorna - historia,WOS

Joanna Odorczyk - matematyka, informatyka

Magdalena Kubiak - fizyka i informatyka

Sylwia Roszyk - przyroda, plastyka, technika, muzyka, geografia

Katarzyna Matuszczak - Bąk - chemia

Ewa Kucała - biologia, WDŻ

Magdalena Janicka - świetlica szkolna

Elżbieta Jankowiak - pedagog szkolny, logopeda

Izabela Kuderczak - edukacja dla bezpieczeństwa

Daria Kowalska - wychowanie fizyczne

Beata Winkler - gimnastyka korekcyjna

Jarosław Królikowski - religia

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

 

Dominika Pawłowska - sekretarz szkoły

Marta Posłuszna - intendent / sprzątaczka

Michał Grodzki - konserwator

 

Aneta Schick - woźna

Barbara Marcinowska - woźna

 

 

Marlena Szymendera - kucharz

Małgorzata Nieborak - pomoc kuchenna

Paulina Nieborak - pomoc kuchenna

Julita Kosińska - pomoc kuchenna

Teresa Szyszka - pomoc kuchenna

 

 

Renata Gabryel - sprzątaczka

Iwona Siejak - sprzątaczka

Małgorzata Weber - sprzątaczka