Klauzule informacyjne do przetwarzania danych osobowych.

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
dla rodziców/opiekunów prawnych i uczniów/dzieci.

 

 

Kontakt do  Inspektora Ochrony Danych