REKRUTACJA 2024/2025

 

 

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO KLASY I

 

 

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA

 

 

 

 

 

REKRUTACJA DO KLASY 1 NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA
do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

 

 

Wniosek o przyjęcie
do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej kandydata spoza obwodu.

 

 

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2024/2025

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO PRZEDSZKOLA
na rok szkolny 2024-2025
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszynie